API for Norway News in Norwegian (Norsk)

Get the latest Norway News in Norwegian (Norsk) through our API

x
+

https://gnewsapi.net/api/search?q=covid-19&language=no&country=no&api_token=[API TOKEN]

{
  "datetime": "2021-08-18T02:19:54+00:00",
  "timestamp": 1629253194,
  "countArticles": 4,
  "articles": [
    {
      "article_url": "https://www.eigersund.kommune.no/4-nye-tilfeller-av-covid-19-mandag-16-8-2021.6403682-148494.html",
      "title": "4 nye tilfeller av covid-19 mandag 16.8.2021 - Eigersund kommune",
      "description": "4 nye tilfeller av covid-19 mandag 16.8.2021 Eigersund kommune",
      "description_with_tag": "<a href=\"https://www.eigersund.kommune.no/4-nye-tilfeller-av-covid-19-mandag-16-8-2021.6403682-148494.html\" target=\"_blank\">4 nye tilfeller av covid-19 mandag 16.8.2021</a>&nbsp;&nbsp;<font color=\"#6f6f6f\">Eigersund kommune</font>",
      "published_datetime": "2021-08-16T20:15:00+00:00",
      "published_timestamp": 1629144900,
      "image_url": "https://gnewsapi.net/redirect-news-image/398dc43e30fa8d8ec146da4ed456f46a",
      "source_name": "Eigersund kommune",
      "source_url": "https://www.eigersund.kommune.no",
      "source_domain": "www.eigersund.kommune.no"
    },
    {
      "article_url": "https://www.auraavis.no/tilsett-ved-kristiansund-sjukehus-smitta-av-covid-19/s/5-5-297051",
      "title": "Tilsett ved Kristiansund sjukehus smitta av Covid-19 - Aura Avisa",
      "description": "Tilsett ved Kristiansund sjukehus smitta av Covid-19 Aura Avisa",
      "description_with_tag": "<a href=\"https://www.auraavis.no/tilsett-ved-kristiansund-sjukehus-smitta-av-covid-19/s/5-5-297051\" target=\"_blank\">Tilsett ved Kristiansund sjukehus smitta av Covid-19</a>&nbsp;&nbsp;<font color=\"#6f6f6f\">Aura Avisa</font>",
      "published_datetime": "2021-08-16T07:25:41+00:00",
      "published_timestamp": 1629098741,
      "image_url": "https://gnewsapi.net/redirect-news-image/252b8371f7bfc87ab6c9c5daae049440",
      "source_name": "Aura Avisa",
      "source_url": "https://www.auraavis.no",
      "source_domain": "www.auraavis.no"
    },
    {
      "article_url": "https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/nWg2E5/hoeyre-topp-frykter-antibiotikaresistens-mer-enn-covid-19",
      "title": "Høyre-topp: – Frykter antibiotikaresistens mer enn covid-19 - VG",
      "description": "Høyre-topp: – Frykter antibiotikaresistens mer enn covid-19 VG",
      "description_with_tag": "<a href=\"https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/nWg2E5/hoeyre-topp-frykter-antibiotikaresistens-mer-enn-covid-19\" target=\"_blank\">Høyre-topp: – Frykter antibiotikaresistens mer enn covid-19</a>&nbsp;&nbsp;<font color=\"#6f6f6f\">VG</font>",
      "published_datetime": "2021-08-17T21:17:28+00:00",
      "published_timestamp": 1629235048,
      "image_url": "https://gnewsapi.net/redirect-news-image/35132333ba52d0ddbabf83c8cbb62814",
      "source_name": "VG",
      "source_url": "https://www.vg.no",
      "source_domain": "www.vg.no"
    },
    {
      "article_url": "https://www.fhi.no/nyheter/2021/hurtigoversikt-konsekvenser-barn-og-unge/",
      "title": "Oppdatert hurtigoversikt om konsekvenser av covid-19-pandemien for barn og unge - folkehelseinstituttet",
      "description": "Oppdatert hurtigoversikt om konsekvenser av covid-19-pandemien for barn og unge folkehelseinstituttet",
      "description_with_tag": "<a href=\"https://www.fhi.no/nyheter/2021/hurtigoversikt-konsekvenser-barn-og-unge/\" target=\"_blank\">Oppdatert hurtigoversikt om konsekvenser av covid-19-pandemien for barn og unge</a>&nbsp;&nbsp;<font color=\"#6f6f6f\">folkehelseinstituttet</font>",
      "published_datetime": "2021-08-17T08:16:53+00:00",
      "published_timestamp": 1629188213,
      "image_url": "https://gnewsapi.net/redirect-news-image/54fc64c473da4c7e05f7114fa0db385f",
      "source_name": "folkehelseinstituttet",
      "source_url": "https://www.fhi.no",
      "source_domain": "www.fhi.no"
    }
  ]
}