API for Norway News in Norwegian (Norsk)

Get the latest Norway News in Norwegian (Norsk) through our API

x
+

https://gnewsapi.net/api/search?q=covid-19&language=no&country=no&api_token=[API TOKEN]

{
  "datetime": "2021-06-04T04:44:43+00:00",
  "timestamp": 1622781883,
  "countArticles": 4,
  "articles": [
    {
      "article_url": "https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2021-06-01-1724",
      "title": "Forskrift om endring i forskrift om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (covid-19-forskriften) - Lovdata",
      "description": "Forskrift om endring i forskrift om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (covid-19-forskriften) Lovdata",
      "description_with_tag": "<a href=\"https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2021-06-01-1724\" target=\"_blank\">Forskrift om endring i forskrift om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (covid-19-forskriften)</a>&nbsp;&nbsp;<font color=\"#6f6f6f\">Lovdata</font>",
      "published_datetime": "2021-06-02T07:43:26+00:00",
      "published_timestamp": 1622619806,
      "image_url": "https://gnewsapi.net/redirect-news-image/9da1de82aab6f997fbb6e800412732fb",
      "source_name": "Lovdata",
      "source_url": "https://lovdata.no",
      "source_domain": "lovdata.no"
    },
    {
      "article_url": "https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2021-06-02-1737",
      "title": "Forskrift om endring i covid-19-forskriften - Lovdata",
      "description": "Forskrift om endring i covid-19-forskriften Lovdata",
      "description_with_tag": "<a href=\"https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2021-06-02-1737\" target=\"_blank\">Forskrift om endring i covid-19-forskriften</a>&nbsp;&nbsp;<font color=\"#6f6f6f\">Lovdata</font>",
      "published_datetime": "2021-06-02T15:34:38+00:00",
      "published_timestamp": 1622648078,
      "image_url": "https://gnewsapi.net/redirect-news-image/0793f2035e1a04900e8351df9ea43634",
      "source_name": "Lovdata",
      "source_url": "https://lovdata.no",
      "source_domain": "lovdata.no"
    },
    {
      "article_url": "https://www.lommelegen.no/infeksjoner/artikkel/covid-19-og-diabetes-hvorfor-er-diabetikere-en-risikogruppe/73783720",
      "title": "Covid-19 og diabetes: Hvorfor er diabetikere en risikogruppe? - Lommelegen.no",
      "description": "Covid-19 og diabetes: Hvorfor er diabetikere en risikogruppe? Lommelegen.no",
      "description_with_tag": "<a href=\"https://www.lommelegen.no/infeksjoner/artikkel/covid-19-og-diabetes-hvorfor-er-diabetikere-en-risikogruppe/73783720\" target=\"_blank\">Covid-19 og diabetes: Hvorfor er diabetikere en risikogruppe?</a>&nbsp;&nbsp;<font color=\"#6f6f6f\">Lommelegen.no</font>",
      "published_datetime": "2021-06-03T11:32:22+00:00",
      "published_timestamp": 1622719942,
      "image_url": "https://gnewsapi.net/redirect-news-image/ad94c5cb84ca9f191cc49ba99ff3b023",
      "source_name": "Lommelegen.no",
      "source_url": "https://www.lommelegen.no",
      "source_domain": "www.lommelegen.no"
    },
    {
      "article_url": "https://www.itromso.no/nyheter/2021/06/02/UiT-ansatt-har-f%C3%A5tt-p%C3%A5vist-covid-19-24062508.ece",
      "title": "UiT-ansatt har fått påvist covid-19 - itromso.no - iTromsø",
      "description": "UiT-ansatt har fått påvist covid-19 - itromso.no iTromsø",
      "description_with_tag": "<a href=\"https://www.itromso.no/nyheter/2021/06/02/UiT-ansatt-har-f%C3%A5tt-p%C3%A5vist-covid-19-24062508.ece\" target=\"_blank\">UiT-ansatt har fått påvist covid-19 - itromso.no</a>&nbsp;&nbsp;<font color=\"#6f6f6f\">iTromsø</font>",
      "published_datetime": "2021-06-02T20:20:43+00:00",
      "published_timestamp": 1622665243,
      "image_url": "https://gnewsapi.net/redirect-news-image/b3cf9ad538b4619d0decc6119a410622",
      "source_name": "iTromsø",
      "source_url": "https://www.itromso.no",
      "source_domain": "www.itromso.no"
    }
  ]
}