API for Bulgaria News in Bulgarian (Български)

Get the latest Bulgaria News in Bulgarian (Български) through our API

x
+

https://gnewsapi.net/api/search?q=covid-19&language=bg&country=bg&api_token=[API TOKEN]

{
  "datetime": "2021-06-08T21:33:42+00:00",
  "timestamp": 1623188022,
  "countArticles": 4,
  "articles": [
    {
      "article_url": "https://www.consilium.europa.eu/bg/press/press-releases/2021/06/07/covid-19-council-approves-conclusions-on-the-impact-of-the-pandemic-on-internal-security-and-terrorist-threat/",
      "title": "COVID-19: Съветът одобрява заключения относно въздействието на пандемията върху вътрешната сигурност и заплахата от тероризъм - Consilium.europa.eu",
      "description": "COVID-19: Съветът одобрява заключения относно въздействието на пандемията върху вътрешната сигурност и заплахата от тероризъм Consilium.europa.eu",
      "description_with_tag": "<a href=\"https://www.consilium.europa.eu/bg/press/press-releases/2021/06/07/covid-19-council-approves-conclusions-on-the-impact-of-the-pandemic-on-internal-security-and-terrorist-threat/\" target=\"_blank\">COVID-19: Съветът одобрява заключения относно въздействието на пандемията върху вътрешната сигурност и заплахата от тероризъм</a>&nbsp;&nbsp;<font color=\"#6f6f6f\">Consilium.europa.eu</font>",
      "published_datetime": "2021-06-08T08:37:30+00:00",
      "published_timestamp": 1623141450,
      "image_url": "https://gnewsapi.net/redirect-news-image/3dc5e5ff1e0a08e91cf8740347aebff0",
      "source_name": "Consilium.europa.eu",
      "source_url": "https://www.consilium.europa.eu",
      "source_domain": "www.consilium.europa.eu"
    },
    {
      "article_url": "https://nova.bg/news/view/2021/06/08/329564/%D0%BB%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%86-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B8-%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D1%81%D1%80%D0%B5%D1%89%D1%83-covid-19-%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%BA%D0%B8/",
      "title": "„Лудогорец“ подкрепи ваксинирането срещу COVID-19 (СНИМКИ) - NOVA",
      "description": "„Лудогорец“ подкрепи ваксинирането срещу COVID-19 (СНИМКИ) NOVA",
      "description_with_tag": "<a href=\"https://nova.bg/news/view/2021/06/08/329564/%D0%BB%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%86-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B8-%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D1%81%D1%80%D0%B5%D1%89%D1%83-covid-19-%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%BA%D0%B8/\" target=\"_blank\">„Лудогорец“ подкрепи ваксинирането срещу COVID-19 (СНИМКИ)</a>&nbsp;&nbsp;<font color=\"#6f6f6f\">NOVA</font>",
      "published_datetime": "2021-06-08T12:49:26+00:00",
      "published_timestamp": 1623156566,
      "image_url": "https://gnewsapi.net/redirect-news-image/368b622294f2406709c4dc3f7ebd5e65",
      "source_name": "NOVA",
      "source_url": "https://nova.bg",
      "source_domain": "nova.bg"
    },
    {
      "article_url": "https://www.mediapool.bg/dokladvanite-reaktsii-sled-vaksina-sreshtu-covid-19-u-nas-sa-s-chestota-174-na-1000-news322825.html",
      "title": "Докладваните реакции след ваксина срещу Covid-19 у нас са с честота 1.74 на 1000 - mediapool.bg",
      "description": "Докладваните реакции след ваксина срещу Covid-19 у нас са с честота 1.74 на 1000 mediapool.bg",
      "description_with_tag": "<a href=\"https://www.mediapool.bg/dokladvanite-reaktsii-sled-vaksina-sreshtu-covid-19-u-nas-sa-s-chestota-174-na-1000-news322825.html\" target=\"_blank\">Докладваните реакции след ваксина срещу Covid-19 у нас са с честота 1.74 на 1000</a>&nbsp;&nbsp;<font color=\"#6f6f6f\">mediapool.bg</font>",
      "published_datetime": "2021-06-08T13:51:23+00:00",
      "published_timestamp": 1623160283,
      "image_url": "https://gnewsapi.net/redirect-news-image/f805686c18719456b9722033d5f5b135",
      "source_name": "mediapool.bg",
      "source_url": "https://www.mediapool.bg",
      "source_domain": "www.mediapool.bg"
    },
    {
      "article_url": "https://nova.bg/news/view/2021/06/08/329551/%D0%B5%D1%81-%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8-%D0%BE%D1%89%D0%B5-%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD-%D0%B1%D1%8A%D1%80%D0%B7-%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82-%D0%B7%D0%B0-covid-19/",
      "title": "ЕС одобри още един бърз тест за COVID-19 - NOVA",
      "description": "ЕС одобри още един бърз тест за COVID-19 NOVA",
      "description_with_tag": "<a href=\"https://nova.bg/news/view/2021/06/08/329551/%D0%B5%D1%81-%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8-%D0%BE%D1%89%D0%B5-%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD-%D0%B1%D1%8A%D1%80%D0%B7-%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82-%D0%B7%D0%B0-covid-19/\" target=\"_blank\">ЕС одобри още един бърз тест за COVID-19</a>&nbsp;&nbsp;<font color=\"#6f6f6f\">NOVA</font>",
      "published_datetime": "2021-06-08T11:04:27+00:00",
      "published_timestamp": 1623150267,
      "image_url": "https://gnewsapi.net/redirect-news-image/e1d7186765ad9be70905c6249b736ebd",
      "source_name": "NOVA",
      "source_url": "https://nova.bg",
      "source_domain": "nova.bg"
    }
  ]
}